Marktryck i skogsbruk

Med marktryck i skogsbruk menas den påverkan skogsmaskiner eller andra fordon har på underlaget. Ett högt marktryck kan medföra stora påfrestningar på skogsmarken i form av bland annat körskador och markpackning. Ett lågt marktryck bidrar däremot till minskad markpackning och mindre risk för körskador samtidigt som markvegetationen påverkas positivt.

Skogsbruk och avverkning kräver ett långsiktigt tänk kring hållbarhet i alla steg, från avverkningsplanering till virkestransport där skogsmaskinernas inverkan och marktryck har en avgörande betydelse. Moderna skotare och skördare har ofta ett mycket lågt marktryck bland annat genom att tyngden från maskinerna fördelas på en större yta än hos tidigare generationer av skogsmaskiner. Denna viktfördelning kan dessutom förbättras ytterligare genom olika typer av band.

Skördare tar sig fram i större utsträckning än skotare och vid arbete i besvärlig terräng, och deras teknik och utformning är därför mer avancerad både för att uppnå hög framkomlighet och lågt marktryck. Men även hos skotarna har utvecklingen för att minska marktrycket gått framåt, så att de tungt lastade maskinerna ska orsaka så lite körskador som möjligt.

För att undvika markskador är det viktigt att planera arbetet rätt från början och hitta en metod för att så långt som möjligt undvika att skotaren behöver köra i blöt och mjuk terräng med dålig bärighet.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.